Regler och villkor

Regler och villkor

Detta avtal gäller mellan dig som användare av denna hemsida och Lé Luna Ltd som äger Lé Luna. Ditt medgivande att följa och avgränsas av dessa villkor skall anses träda i kraft omedelbart efter att du först har besökt hemsidan. Om du väljer att inte acceptera dessa villkor måste du omedelbart sluta använda denna hemsida.

Ingen del av denna hemsida är avsedd för att utgöra ett kontraktserbjudande som kan accepteras. Din beställning består av ett kontraktserbjudande och vår acceptans av erbjudandet anses ske omedelbart efter vi har skicka ett e-postmeddelande som anger att ditt bud har accepterats.

Villkoren i detta avtal skall tolkas på följande sätt:

 • Konto – innebär den personliga informationen, betalningsinformation och användarinformation, som gett tillgång till innehåll och/eller något kommunikationssystem på hemsidan.
 • Leverantör – Innebär tredje part som är ansvarig för transport av den köpta produkten från vår företagsadress till kunder.
 • Innehåll – Innebär all text, grafik, bilder, ljud, video, mjukvara, data och all annan form av information som kan sparas på en dator som visas på hemsidan.
 • Produkter - Innebär alla produkter som Leluna marknadsför och/eller möjliggör för försäljning genom hemsidan.
 • Leluna - Innebär ägaren av hemsidan under namnet Leluna, med adress: Le Luna Ltd, 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, United Kingdom.
 • Service - Innebär kollektivt alla online-faciliteter, verktyg, service eller information som Leluna möjliggör via hemsidan antingen nu eller i framtiden.
 • Betalningsinformation - Innebär detaljer som krävs för köp av produkter från denna hemsida. Detta inkluderar, men är inte begränsat till nummer från kreditkort, bankkort, bankkonto.
 • Köpinformation - Innebär kollektivt order, fakturor, utskicksnoteringar, recept eller liknande som kan vara i pappersform eller i elektroniskt format.
 • Adress - Innebär vår placering för verksamheten och vår adress är: Le Luna Ltd, 106 Lower Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, United Kingdom.
 • System - Innebär all infrastruktur för online-kommunikation som Leluna lägger upp via hemsida antingen nu eller i framtiden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, e-mail, meddelanden, live-chat och e-maillänkar.
 • Användare - Innebär tredje part som använder hemsidan och inte är anställd av Leluna eller agerar som under en anställning.
 • Hemsida - Innebär den hemsida du för tillfället besöker (www.leluna.se) och någon underdomän av denna hemsida (exempelvis www.leluna.se/instant_eyelift.html) om det inte framgår av reglerna och villkoren att de är exkluderade.

Personer under 18 år bör använda webbplatsen under överseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av, eller med tillstånd, av en vuxen.

Om du är affärskund, vänligen konsultera våra regler och villkor för affärskunder.

Om varor beställs från ett annat land än ditt Lé Luna hemland så kan import och skatter uppkomma när dina produkter når din destination. Lé Luna är inte ansvarigt för dessa avgifter och vi åtar oss inte att göra beräkningar eller uppskattningar för detta avseende. Om du köper internationellt bör du kontakta dina lokala tullmyndigheter för mer information om kostnader och rutiner. Som köpare av dessa produkter så är du importör i transaktionen och det är därför ditt ansvar att köpet överensstämmer med de lagar som tillämpas i ditt hemland. Vänligen var medveten om att produkter kan bli inspekterade av tullmyndigheten vid ankomst och att Lé Luna inte kan garantera att paketeringen av dina produkter kommer att vara fri från manipulering.

1 Med förbehåll för de undantag som finns gällande “tredje parts immateriella rättigheter” av dessa regler och villkor så är allt innehåll inkluderande hemsidan, om det inte är upplagt av användare, inkluderande men inte begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljud, video, datakompilering, sidlayout, underliggande kod och mjukvara tillhörande Lé Luna, våra affiliates eller andra relevanta tredje parter. Genom att fortsätta användandet av denna hemsida så accepterar du att sådant material är skyddat genom tillämpliga lagar i Storbritannien och internationella överenskommelser gällande immateriella rättigheter.

2 Med förbehåll för de undantag som finns gällande “rättvis användning av immateriella rättigheter” så har du inte rätt att återproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt återanvända material från hemsidan om inte annat framgår på hemsidan eller om du fått ett skriftligt intyg att göra så av Lé Luna.

1 Om inte annat uttryckligen anges så tillhör alla immateriella rättigheter, inklusive men ej begränsat till, upphovsrätt och varumärken, i produktbilder och beskrivningar tillverkaren eller distributörer av sådana produkter som kan vara tillämpliga.

2 Med förbehåll för punkt 7 så får du inte återproducera, kopiera, distribuera, lagra eller på något annat sätt vidare utnyttja sådant material om inte annat anges på hemsidan eller om tillåtelse givits i skriftlig form av de berörda tillverkarna eller leverantörerna.

Material från denna hemsida kan återanvändas utan skriftligt tillstånd där någon av undantagen detaljerade i kapitel III av ”the Copyright Designs and Patents Act 1988” tillämpas.

Denna hemsida kan innehålla länkar till andra sidor. Om inte annat framgår så är dessa sidor inte under kontroll av Lé Luna eller någon av våra affiliates. Vi tar inget ansvar för innehållet på dessa hemsidor och frånsäger oss ansvar för eventuella skador som uppkommer efter användande av dessa sidor. Inkluderandet av en länk till en annan hemsida på denna hemsida innebär ingen påskrift av sidorna i sig eller av de som kontrollerar dem.

De som önskar placera en länk till denna hemsida på andra hemsidor kan göra detta endast till startsidan www.leluna.se utan tillåtelse. Djuplänkar (exempelvis länkar till en specifik sida inom hemsidan) kräver tillåtelse från Lé Luna. Om du vill veta mer, vänligen kontakta oss via e-mail på kundservice@leluna.se eller telefon på 08 44 68 08 80.

1 Vid användande av formulär eller något annat system på hemsidan ska det göras i enlighet med följande regler:

1.1 Du får inte använda oanständigt eller vulgärt språk.

1.2 Du får inte lämna in innehåll som är olagligt eller på annat sätt stötande. Detta inkluderar, utan att begränsa, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, könsdiskriminerande eller rasistiskt.

1.3 Du får inte lämna in innehåll som är avsett att främja eller anstifta till våld.

1.4 Det rekommenderas att förfrågningar görs på svenska då vi inte kan garantera ett svar på annat språk.

1.5 De sätt på vilka du identifierar dig själv får inte bryta mot dessa användarvillkor eller tillämpliga lagar.

1.6 Du får inte uppträda som andra människor, särskilt de anställda och andra företrädare för Lé Luna eller våra affiliates.

1.7 Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation så som “spam” eller “skräppost”.

2 Du är medveten om att Lé Luna förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation till oss eller som använder sig av vårt system.

1 För att köpa varor på denna hemsida och för att använda faciliteterna för forum/chat eller liknande så krävs det att du skapar ett konto som innehåller vissa personuppgifter och betalningsinformation som kan variera beroende på din användning av hemsidan då vi inte kräver betalningsuppgifter innan du vill göra ett köp. Genom att fortsätta att använda hemsidan så framhåller och garanterar du att:

1.1 all information du skickar in är korrekt och sanningsenlig;

1.2 du har tillåtelse att lämna betalningsinformation där tillstånd kan krävas och

1.3 du ska hålla denna information korrekt och uppdaterad.

Ditt skapande av ett konto är ytterligare en bekräftelse av din representation och garanti.

2 Det rekommenderas att du inte delar med dig av dina kontouppgifter, särskilt ditt användarnamn och lösenord. Lé Luna tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstått som ett resultat av att du delgivit dina kontouppgifter till andra personer. Om du använder en delad dator så är det rekommenderat att du inte sparar dina kontouppgifter i din webbläsare.

3 Om du har anledning att tro att någon annan har kommit över dina kontouppgifter utan ditt medgivande så ska du omedelbart kontakta Lé Luna för att spärra ditt konto och avbryta eventuella köp som gjorts. Vänligen var uppmärksam på att köp endast kan dras tillbaka så länge produkten inte skickats ut. I händelsen att ett obehörigt köp genomförts och produkten avsänts innan du kontaktat oss så tar Lé Luna inget ansvar och du bör kontakta leverantören som står detaljerad i köpinformation.

4 Vid val av användarnamn så är du skyldig att enligt de villkor som anges ovan i “Användande av kommunikationsfaciliteter”. En underlåtenhet att göra detta kan resultera i avstängning och/eller avslut av ditt konto.

1 Antingen kan Lé Luna eller du avsluta ditt konto. Om Lé Luna avslutar ditt konto så kommer du att meddelas via e-mail och en förklaring till uppsägningen kommer att ges. Trots ovanstående så förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt konto utan att ange några skäl.

2 Om Lé Luna avslutar ditt konto så kommer eventuella pågående beställningar att avbrytas och inga produkter kommer att skickas ut.

3 Lé Luna förbehåller sig rätten att avbryta köp utan angivande av skäl, av någon anledning innan betalningen behandlas och levereras.

4 Om köp av någon anledning avbryts innan produkterna skickats ut så kommer du att återbetalas de pengar du betalat för att genomföra detta köp.

5 Om du avslutar ditt konto så avbryts eventuella beställningar som ännu inte skickats ut och du blir återbetalad för dessa köp.

6 Vid en retur kommer kunden att behöva stå för frakten. Frakten återbetalas ej vid ångerrätten. Vid outhämtade paket förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaderna för hanteringen som uppstår vid outlösta paket (detta inkluderar returfrakten). Debitering och kostnad för kunden vid outlöst paket är 395 Kr. Är paketen inte uthämtad inom vår 14- dagars öppet köp period, tillkommer även kostnaden för produkten.

1 Samtidigt som alla ansträngningar gjorts för att säkerställa att alla grafiska representationer och beskrivningar av produkterna från Lé Luna stämmer överens med de faktiska produkterna, så är inte Lé Luna ansvarig för några variationer från dessa beskrivningar. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag/fel p.g.a. oaktsamhet från vår sida och avser endast variationer av rätt produkter, inte olika produkter helt. Vänligen se “Returer" punkt 1 för mer information om felaktigt gods.

2 Vid behov kan du komma att bli tillfrågad att välja [storlek] [modell] [färg] [nummer] [andra funktioner] av produkterna som du köper.

3 Lé Luna representerar eller garanterar inte att dessa varor kommer att finnas tillgängliga. Lagerstatus visas inte på hemsidan.

4 Alla priser på hemsidan är korrekta när de läggs upp online. Lé Luna förbehåller sig rätten att ändra priser och ändra eller ta bort erbjudanden från tid till annan och efter behov. Samtliga prisuppgifter ses över och uppdateras kontinuerligt.

5 I händelsen att priserna ändras under perioden mellan det att en beställning görs och det att Lé Luna behandlar beställningen och utför betalningen så kommer du att kontaktas innan ordern färdigställs med detaljer om det nya priset.

6 Alla priser på hemsidan inkluderar moms.

7 Lé Luna är inte ansvarigt för eventuella avgifter som din bank tar ut vid korttransaktioner.

1 Lé Luna kommer att meddela dig via e-mail när dina produkter kommer att skickas till dig. Meddelandet kommer att innehålla uppgifter om beräknade leveranstider utöver eventuella skäl till en försening i leveransen av de produkter som köps av dig.

2 Beställningar placerade innan 15.00 måndag till torsdag kommer att levereras inom 24-72 timmar av UPS med viss bibehållning från UPS om eventuella störningar uppstår. Alla beställningar efter 16.00 på torsdag skickas på fredagen och levereras följande måndag innan 09.00. Beställningar gjorda under helgen och efter 16.00 på fredagen skickas ut under följande måndag och levereras före 10.00 på tisdagen. Dagen efter leveranser är inte garanterade för avlägsna områden. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

3 Har du valt leveransalternativet Posten Standard tar det cirka 14 arbetsdagar för ditt paket att komma fram. Detta beroende på vart du bor i Sverige, och om du är bosatt i ett avlägset område.

Du kommer att få hem en avisering i brevlådan om vart du kan hämta ut ditt paket, vilket sker på närmaste postkontor – räknat från den adress du angett som leveransadress. Är ditt paket tillräckligt litet kommer det hem direkt i din brevlåda.

Har du beställt någon form av laser eller IPL produkt för håravfall eller hårborttagning skickas dessa per automatik med UPS. Vid särskilda ordrar kan även dessa skickas med UPS, just för att det skall komma fram oskadade.

4 Vid Expressleverans från UPS kan du få ditt paket inom ca 24-48 timmar. På adressen du angett till UPS behöver någon vara hemma, alternativt att du sätter en fullmakt på dörren där det står att de kan lämna den i din brevlåda/brevinkast/hänga det på dörren – beroende på vart paketet får plats och vad du föredrar. Du kan även ringa UPS och ändra leveransdag (obs – har du beställt via faktura kan du endast få det levererat till din bokföringsadress).

Har du portkod behöver du lämna denna till UPS, det kan du göra på UPS kontaktnummer nedan.

Du har 3 leveransförsök, därför rekommenderar vi dig som inte kan vara hemma att ta kontakt med UPS eller lämna en fullmakt på dörren. På länken nedan kan du klicka för att ladda ner en mall för en fullmakt – du kan även skriva denna för hand. För frågor kring fullmakt kan du även kontakta UPS på kontaktinformationen nedan.

Har du beställt via UPS leverans men bor i ett avlägset område, kan din order per automatik ändras till leverans via posten, detta för att UPS tar ut högre kostnader för att leverera. Har du beställt en spray produkt kommer denna skickas med posten, även om du valt UPS då UPS inte levererar spray produkter.

5 Vid leveranser till utlandet reserverar vi oss för eventuella ändringar angående transporten, beroende på mottagare landets och leverantörens egna regler och villkor för varusändningar utanför Sverige.

6 Om Lé Luna inte mottar någon kommunikation från din sida inom rimlig tid angående problem med produkterna anser vi att du mottagit produkterna och att de är i helt funktionsdugligt skick.

Lé Luna strävar efter att alltid tillhandahålla högkvalitativa produkter fria från fel och skador. Vid de tillfällen då produkter måste returneras så regleras detta genom våra regler och villkor.

Om du av någon anledning vill returnera din produkt måste du kontakta Lé Luna's kundservice inom 14 dagar från att du gjort din beställning. Har det gått över 14 dagar utan att vi blivit meddelade att du vill returnera din produkt är vi inte skyldiga att ge dig någon återbetalning.

1 Om du mottar produkter som inte överensstämmer med de som beställts, om det inte åtföljs av en förklarande beskrivning av de förändringar, med angivande av skäl till dessa förändringar och vilka valmöjligheter du har så bör du kontakta oss inom 14 dagar angående retur. Lé Luna är inte ansvariga för att betala leveranskostnaderna. Du kommer att ges möjlighet att få varan ersatt med den du beställt (om den finns tillgänglig) eller att återbetalas via den betalningsmetod du använde dig av vid köptillfället. Återbetalningar och ersättningar kommer att utfärdas efter vårt mottagande av produkterna.

2 Om en produkt som du köpt har felaktigheter när de levereras till dig så bör du kontakta Lé Luna inom 14 dagar för att arrangera upphämtning och returleverans. Lé Luna är inte ansvariga för att betala leveranskostnaderna. Produkter måste returneras i sitt ursprungliga skick med all förpackning och dokumentation. Vid mottagandet av produkterna så kommer priset på varan som du betalade att återbetalas till dig genom den betalningsmetod du använde dig av vid köptillfället, vi har även valet att ge dig en ny produkt.

3 Om någon produkt är trasig inom garantiperioden så har du rätt till reparation eller ersättning enligt villkoren i den gällande produktens garanti. Garantier som medföljer produkter gäller endast för personen som köpt produkten, och gäller ej om den säljs vidare till en annan person eller om den används av någon annan än första ägaren till produkten. Har vi möjlighet att byta ut din produkt till en ny alternativt laga den kommer detta att ske först och främst, har vi ej möjlighet att göra detta kommer du att få pengarna tillbaka för produkten. Lé Luna är inte ansvariga för leveranskostnaden.

4 Om produkterna är skadade i transit och skadan är uppenbar vid leverans, så bör du underteckna på packsedeln att produkterna har skadats. I alla sådana händelser bör du anmäla sådana skador till Lé Luna inom 10 dagar och arrangera upphämtning och returnering. Lé Luna är ansvarigt för leveranskostnaderna. Vid mottagandet av produkterna kommer vi att antingen laga eller skicka ut en ny produkt till dig, alternativt om vi ej har möjlighet till detta så kommer priset på varan som du betalade att återbetalas till dig genom den betalningsmetod du använde dig av vid köptillfället.

5 Du har en lagstadgad “cooling off”-period. Denna period startar när din beställning är färdigbehandlad och slutar 7 dagar efter det att produkterna har levererats. Om du ångrar dig angående produkterna inom denna period, vänligen returnera dem till Lé Luna inom 7 dagar efter mottagandet. Produkter kan endast returneras av denna anledning om förpackningen är oöppnad och produkterna kan återförsäljas som nya produkter. Du är ansvarig för betalning av transportkostnaderna om produkterna returneras av denna anledning.

6 Om du vill returnera produkter till Lé Luna av något av ovanstående skäl, kontakta oss genom att använda detaljerna på http://www.Leluna.se/contactus.html för att arrangera lämpligt tillvägagångssätt.

7 Lé Luna förbehåller sig rätten att utöva bedömningen gällande returer i enlighet till dessa regler och villkor. Faktorer som kan beaktas vid utövandet av denna möjlighet inkluderar men är inte begränsad till:

7.1 Användning som du kanske redan haft av produkten;

7.2 Alla egenskaper hos de produkter som kan orsaka dem att försämras eller upphöra snabbare;

7.3 Det faktum att de produkter som består av ljud- eller bildupptagningar eller mjukvara och att förpackningen har öppnats;

7.4 Alla rabatter som kan ha utgjort en del av köpeskillingen för de produkter som återspeglar bristande kvalitet som meddelats till kunden vid köptillfället.

Sådan bedömning skall utövas endast inom lagens ramar.

8 Vi har ingen garanti för att våra produkter fungerar på alla våra kunder. Då vårat sortiment består av naturliga produkter kommer resultaten att variera och vi kan därför inte garantera att resultaten blir de samma för alla.

9 Om du använt din beställda produkt kan vi på Lleuna inte ta tillbaka den med anledning av att vi inte kan sälja den igen. För att en produkt skall kunna returneras måste produkten vara oskadad dvs. all förpackning måste vara försluten och oöppnad. För att vi skall acceptera detta måste du höra av dig till oss inom 14 dagar.

10 Vid outhämtade paket: Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för hanteringen som uppstår vid outlösta paket (detta inkluderar returfrakten). Är paketen inte uthämtad inom vår 14- dagars öppet köp period, tillkommer även kostnaden för produkten.

Användande av hemsidan är också styrt av vår sekretesspolicy (http://www.leluna.se/sekretess.html) som ingår i dessa regler och villkor av denna referens. För att se sekretesspolicyn, klicka på länken ovan.

1 Lé Luna ger inga garantier eller utfästelser att hemsidan uppfyller dina krav, att den kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att den kommer att passa för ett visst syfte, att den inte kränker tredje parts rättigheter, att den kommer att vara kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all information kommer att vara exakt. Vi ger inga garantier för några specifika resultat från användning av våra produkter/tjänster.

2 Ingen del av denna hemsida är avsedd att utgöra rådgivning och innehållet på denna hemsida bör inte förlitas på vid beslutstagande eller annan åtgärd.

3 Ingen del av denna hemsida är avsedd att utgöra ett anbud möjligt till accept.

Lé Luna förbehåller sig rätten att ändra hemsidan, dess innehåll eller dessa regler och villkor när som helst. Du kommer att vara bunden till ändringar av reglerna och villkoren från den första gången du använder hemsidan. Om Lé Luna är skyldigt att göra ändringar i reglerna och villkoren angående försäljningen av produkter p.g.a. lagstiftning så gäller dessa ändringar med automatik alla pågående beställningar utöver eventuella beställningar från dig i framtiden.

Tjänsten tillhandahålls i “befintligt skick” och på tillgänglighetsbasis. Vi ger ingen garanti att tjänsten kommer att vara fri från fel. I största utsträckning tillåten enligt lag så ger vi inga garantier (uttryckligen eller underförstått) angående lämpligheten för ett särskilt syfte, riktigheten i information, jämförbarhet och tillfredsställande kvalitet.

Lé Luna tar inget ansvar för eventuella störningar eller bristande tillgång på hemsidan orsakad av yttre faktorer inkluderande men inte begränsande till, fel hos internetleverantören, fel på utrustning, nätverksfel, strömavbrott, naturkatastrofer, krigshandlingar eller juridiska restriktioner och censur.

1 I största utsträckning tillåtet enligt lag, så tar Lé Luna inget ansvar för alla direkta eller indirekta förluster eller skador, förutsägbara eller på annat sätt, inklusive indirekta, följdskador, särskilda eller exemplariska skador som uppkommer från användandet av hemsidan eller annan information. Användare bör vara medvetna om att de använder hemsidan och dess innehåll på egen risk.

2 Ingen del av dessa regler och villkor exkluderar eller utesluter Lé Luna ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårdslöshet eller bedrägeri på den del av Lé Luna.

3 Ingen del av dessa regler och villkor utesluter eller begränsar Lé Luna ansvar för alla direkt eller indirekta förluster eller skador som uppkommer p.g.a. felaktig leverans av produkter eller beroende av felaktig information som finns på hemsidan.

4 Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa regler och villkor överensstämmer med de relevanta bestämmelserna i lagen ”the Unfair Contract Terms Act 1977”, i händelse av att någon av dessa regler och villkor finns vara olagliga, ogiltiga eller på annat sätt omöjliga, så ska de delen avskiljas från dessa regler och villkor och de ska inte påverka giltigheten och verkställandet av återstående regler och villkor. Denna del gäller endast inom lagstiftning där en särskild regel är olaglig.

I händelse av att någon part i dessa regler och villkor misslyckas att underlåta någon rätt eller avhjälpa här i, detta skall inte tolkas som ett avstående från denna rätt att åtgärda.

I händelse av en konflikt mellan dessa regler och villkor och tidigare versioner av dem så gäller dessa regler och villkor om inte annat uttryckligen anges.

Alla meddelanden och all kommunikation skall ges till oss antingen per post till vår affärslokal (se adress ovan) eller via e-mail till kundservice@leluna.se.

Dessa regler och villkor och relationen mellan dig och Lé Luna ska regleras av och tolkas i enlighet med ”the Law of England and Wales” och Lé Luna och du samtycker om att ställa sig under behörighet för ”the Courts of England and Wales”.

Som medlem på PriceRunner skyddas ditt köp upp till 50.000 kronor om något problem inträffar. Denna Köpgaranti är gratis för dig som konsument och gäller på alla köp när du handlar hos oss.

Om du inte redan är medlem på PriceRunner och besökt oss genom dem så kan du, inom 60 minuter efter ditt köp genomföra din registrering. Det är gratis, tar mindre än tre minuter och vips så blir ditt köp skyddat!

Bli medlem gratis på PriceRunner

PriceRunner Köpgaranti ersätter dig för skada på varan vid leverans, skadad vara, om en enskild vara saknas vid leverans, om varan är felaktig eller om leverans av varan uteblir. Tänk på att beställningen måste vara adresserad till den adress du är skriven på.

Om något gått fel med ditt köp ersätter Köpgarantin dig för såväl inköpskostnader som fraktkostnader. Du får även ersättning för direkt ekonomisk skada du lidit till följd av felet. Köpgarantin ersätter inte eventuell värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader.

För fullständiga användarvillkor och lista på kategorier som ej omfattas besök PriceRunner.

Endast en del av butikerna hos PriceRunner täcks av Köpgarantin. Vi är en av dessa butiker. I deras tjänst är butiker som täcks markerade med Köpgaranti-symbolen vid sina namn. Målet med Köpgarantin är att konsumenter som näthandlar ska känna sig tryggare.